केरळ मंदिर महोत्सवात व्हीडी सावरकरांची छत्रीवरील प्रतिमा वादाला तोंड फोडली.

केरळ मंदिर महोत्सवात व्हीडी सावरकरांची छत्रीवरील प्रतिमा वादाला तोंड फोडली.

[ad_1] छत्र्या परमेक्कवू देवस्वोमच्या “चामयम” चा भाग आहेत — एक प्रदर्शन त्रिशूर (केरळ): प्रख्यात त्रिशूर पूरमच्या आयोजकांपैकी एक महत्त्वाचा मंदिर …

Read more